FIRMAPRESENTASJON

EUROTECH AS 877554112  ble registrert som aksjeselskap 93 og var operasjonell våren 1994. Eierforholdet i selskapet er lokalisert i Sandnessjøen.

Ble slått konkurs 30 okt 2019 , 

dere kan nå oss på telefon 99 11 22 11   

Vi håper på ny drift snarest

 

Vårt hovedsatsingsområde er engineering, produksjon, salg, utleie og service til oljeselskaper og kontraktører engasjert i oljeindustrien på norsk og britisk sokkel, samt tradisjonell landbasert industri. Vi har egen avdeling som distribuerer medisinsk oksygen til pasienter i Nord-Norge ,vi utfører også vedlikehold og service på disse produktene.

Vi har etter lang tid som leverandør til markedet , har vi opparbeidet oss høy kompetanse og forståelse for hva som kreves av en god samarbeidspartner.

Som leverandør av slike tjenester på Helgeland, er det en selvfølge at vi må være fleksible, dermed skaffer vi "ALT".

Vi har også ett nært kjennskap til innkjøpsrutinene i de forskjellige offshore relaterte selskapene

Vi leverer de nødvendige obligatoriske "HMS Norsk helsedatablad" sammen med varer som er dette påkrevd , Sertifikater blir obligatorisk levert på løfteutstyr!

Vi sitter med god kunnskap om "Midt-Norge" og dermed kan vi hjelpe dere raskt, hvis behov!

Ved vanlige innkjøp har vi mange gode avtaler med produsenter og fabrikker rundt omkring i verden, slik at vi kan levere varer til en fordelaktig pris!

Ved eventuelt behov eller spørsmål om andre ting står undertegnede eller en av mine kollegaer til tjeneste 24 timer i døgnet.

KVALITETSSYSTEM
Kvalitetsikringssystemet er basert på NS-EN ISO 9001, og har vært operativ siden august 1997.

KOMPETANSE
Våre medarbeidere er personer med erfaringer og kompetanse på høyt nivå, og har arbeidet med nevnte produkter og tjenester i flere år. Denne bakgrunnen tror vi vil kunne gi dere en profesjonell og tillitsfull behandling gjennom samarbeid.

Vår policy er å yte maksimal service og være tilgjengelig slik at tilliten kan opprettholdes og samarbeidet styrkes på et høyt nivå hos våre kunder/samarbeidspartnere. Lojalitet, troverdighet og seriøsitet vil være nøkkelordene i vår virksomhet. 
EUROTECH AS
Forsyningsbasen,
8805 SANDNESSJØEN

Åpnings tid : 08:00 – 16:00 (24 Timers Service)
Telefon: 7504 0969 (24 Timers Service)
Telefon: 9911 2211 MEDISINSK AVDELING (24 Timers Service)
Telefax: 7504 0994

E-mail: mail@eurotech.as